Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Er is een nieuw hoofdstuk aan de handleidingen voor Writer 4.2 toegevoegd
en dat is 'Werken met afbeeldingen'.

In deze handleiding kunt u lezen hoe u afbeeldingen in Writer kunt maken,
invoegen en bewerken. Ook wordt het verschil beschreven tussen het inbedden
en het koppelen van een afbeelding. Daarnaast wordt ingegaan op de diverse
attributen van een afbeelding, zoals het schikken, verankeren en de
doorloop van tekst rond een afbeelding. Ook de Galerij komt aan bod en ook
wordt beschreven hoe (automatische) bijschriften bij afbeeldingen kunnen
worden geplaatst.
Kortom, weer genoeg te lezen en leren.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten vindt u op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet, Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.