Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

LibreOffice 5.0 is vandaag uitgekomen, en vast al opgevallen bij de
mensen die Twitter of FB volgen, of de announce mailinglijst zien. *

Het is de eerste in de 5.0-familie, dus als je een voorzichtige
computer-gebruiker bent, misschien nog even aanzien?

Het aantal verbeteringen is weer groots.
Zie https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.0/nl

Er wordt ook continue gewerkt aan LibreOffice voor de toekomst: Android,
cloud etc. Dat betekend flink sleutelen aan de basis, en geeft wel eens
bugs. Hoewel de meeste snel worden gevonden en opgelost. Een zeer
interessant technisch verhaal staat hier:
https://people.gnome.org/~michael/blog/2015-08-05-under-the-hood-5-0.html

Dank aan alle mensen, ook uit Vlaanderen en Nederland, die weer hebben
geholpen met vertalen, testen, code, marketing etc!: Kees Kriek, Leo
Moons, Rob Snelders, Luc Castermans, Stephan van den Akker, Winfried
Donkers, Hans de Vries, Joren de Cuyper, ondergetekende en verder nog
veel mensen die ik niet specifiek ken..

Dank nogmaals - we mogen ons gelukkig prijzen met zoveel hulp.

Enjoy :)
Cor

*
 https://twitter.com/LibreOffice_NL
 https://www.facebook.com/libreofficenl
 https://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.