Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Nico,

Ik ben een oudere man zonder programmeerkennis maar wel een intensief
computergebruiker. Van huis uit dagbladjournalist, tevens auteur van
enkele boeken en meer dan twaalf jaar schrijf ik alles in
Open/LibreOffice. Enkele malen heb ik hier al gemeld dat in versie 4 in
Writer het LO-dialoogvenster Bestand openen te klein is, het laat veel te
weinig bestanden zien. Aanpassen van het venster helpt niet, de volgende
keer is het weer mis. Ik heb al eens gevraagd hoe ik een bug kan
rapporteren maar daar heb ik nooit antwoord op gezien.

Middels Extra-Opties-Algemeen-LibreOffice Dialoogvensters gebruiken kan je instellen of je de 
(open/sla op) dialoogvensters van LibreOffice zelf of die van je besturingssysteem (Windows, Linux, 
Mac, etc.) wilt gebruiken.
De dialoogvensters van het besturingssysteem hebben een groter vak met bestandsnamen dan die van 
LibreOffice zelf; mogelijk ben je daarmee al geholpen.

Een bug rapporteren is niet moeilijk, zie de volgende link: 
https://wiki.documentfoundation.org/QA/BugReport/nl

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.