Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


LO 5 geïnstalleerd. Volgens mij ging dat wat sneller en simpeler dan versie 4 en tot mijn grote genoegen werden al mijn instellingen inclusief macro's uit versie 4 overgenomen. Mijn complimenten.

Ik ben een oudere man zonder programmeerkennis maar wel een intensief computergebruiker. Van huis uit dagbladjournalist, tevens auteur van enkele boeken en meer dan twaalf jaar schrijf ik alles in Open/LibreOffice. Enkele malen heb ik hier al gemeld dat in versie 4 in Writer het LO-dialoogvenster Bestand openen te klein is, het laat veel te weinig bestanden zien. Aanpassen van het venster helpt niet, de volgende keer is het weer mis. Ik heb al eens gevraagd hoe ik een bug kan rapporteren maar daar heb ik nooit antwoord op gezien.

In versie 5 blijkt dit niet verbeterd. En van de lijst met het 'grootse' aantal verbeteringen begrijp ik weinig. Ik hoop al heel lang maar op twee verbeteringen: weg met dat foute dialoogvenster, en betere comptabiliteit van tekstdocumenten met MS Office. Vooral vanwege dat laatste ben ik de afgelopen maanden na meer dan tien jaar OpenOfice en LibreOffice weer steeds meer met MS Word gaan werken. Tegen mijn zin, ik heb bijzonder veel waardering en bewondering voor LO.

Ik begrijp dat namaken van MS documenten niet simpel is. Maar dat iets simpels als zo'n dialoogvenster maar niet verholpen wordt...

Nico------ Origineel bericht ------
Van: "Cor Nouws" <oolst@nouenoff.nl>
Aan: "NL_LibreOffice_Discuss" <discuss@nl.libreoffice.org>; "NL_LibreOffice_Users" <users@nl.libreoffice.org>
Verzonden: 5-8-2015 17:35:43
Onderwerp: [nl-users] Nieuwe LibreOffice & dank!

Beste mensen,

LibreOffice 5.0 is vandaag uitgekomen, en vast al opgevallen bij de
mensen die Twitter of FB volgen, of de announce mailinglijst zien. *

Het is de eerste in de 5.0-familie, dus als je een voorzichtige
computer-gebruiker bent, misschien nog even aanzien?

Het aantal verbeteringen is weer groots.
Zie https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.0/nl

Er wordt ook continue gewerkt aan LibreOffice voor de toekomst: Android,
cloud etc. Dat betekend flink sleutelen aan de basis, en geeft wel eens
bugs. Hoewel de meeste snel worden gevonden en opgelost. Een zeer
interessant technisch verhaal staat hier:
https://people.gnome.org/~michael/blog/2015-08-05-under-the-hood-5-0.html

Dank aan alle mensen, ook uit Vlaanderen en Nederland, die weer hebben
geholpen met vertalen, testen, code, marketing etc!: Kees Kriek, Leo
Moons, Rob Snelders, Luc Castermans, Stephan van den Akker, Winfried
Donkers, Hans de Vries, Joren de Cuyper, ondergetekende en verder nog
veel mensen die ik niet specifiek ken..

Dank nogmaals - we mogen ons gelukkig prijzen met zoveel hulp.

Enjoy
Cor

*
 https://twitter.com/LibreOffice_NL
 https://www.facebook.com/libreofficenl
 https://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.