Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


goede morgen,

ik wil een document in libre office openen maar krijg een foutbericht:
" LibreOffice is de vorige keer bij het starten onverwachts gestopt tijdens het opnieuw openen van vensters. Wilt u opnieuw proberen om de vensters te openen?" zowel de keuzeknop open opnieuw als open niet opnieuw reageren niet. Ik kan nog wel een document openen, maar ik kan er niet in werken, geen van de aangeklikte functies reageert. Het dialoogvenstertje is onmogelijk te verwijderen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem kan oplossen?

met veel dank en groeten

Machteld Michiels--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.