Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dank je, Cor, voor je reactie.
Zou best kunnen dat het iets met doc.95 te maken heeft,
want het gaat om oude documenten, zoals ik al schreef,
Maar, eerder kon ik deze documenten wel gewoon openen in afdruk-layout.
Dus of dat het is, waag ik ook wel weer te betwijfelen.

Ik weet niet zo gauw hoe ik moet zoeken in de bug-database (en waar ik die
kan vinden), dus als je dat kunt uitleggen...


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 3 augustus 2015 22:36 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste Harry,

harry.harmsen@gmail.com wrote on 03-08-15 12:12:
In Writer 4.4 (en eerder ok al in 4.3) constateer ik dat oude
.doc-documenten (van bijv. zo'n 15 jaar geleden) alleen nog maar op het
scherm veschijnen als ik in het menu Beeld kies voor Web-lay-out.
Afdruk-lay-out geeft alleen maar een document op het scherm met een
aantal
pagina's (minder dan het oorspronkelijke document) die helemaal wit
blijven, dus zonder tekst.

In het verleden zijn er veranderingen gemaakt rond de filters van
doc.95. Dat je alleen nog kunt openen en niet meer wegschrijven.
Je zou het niet echt verwachten, maar misschien heeft dat er mee te maken?

Ik constateer dit pas sinds kort, eerder had ik hier geen last van.
Is dit een bug in de nieuwere versies van LO?

Zou ook een bug kunnen zijn. Weet je hoe je kunt zoeken in de bug-database?
vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.