Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Dank voor alle hulp. De oplossing vond ik via de bug waarnaar Cor verwees, maar elementen van de 
andere helpers zaten er ook in. Het font open symbols heb ik geïnstalleerd en alles is weer 
zichtbaar.

Een pak van mijn hart

Ivo

Op 29 jul. 2015 om 09:58 heeft Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende geschreven:

Beste Ivo,

Ivo ten Hagen wrote on 29-07-15 10:05:

Bij math applicatie binnen writer 4.4 ben ik plots alle symbolen
kwijt. Ze worden vervangen door telefoontjes, floppy's enz. Heeft
iemand een suggestie?

Is, zoals John ook al schrijft, gerelateerd aan het lettertype.
Maar dan weten we nog niet heel veel meer.
Zie je het probleem na het overgaan op een nieuwere versie?
Zou het deze bug kunnen zijn
 https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=76239  ?
Anders staat het hier wel tussen..
https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=RESOLVED&f1=short_desc&f2=short_desc&j_top=OR&list_id=550626&product=LibreOffice&query_format=advanced&short_desc=symbols&short_desc_type=allwordssubstr

vr. groet,
Cor-- 
      NIEUW    http://www.librelex.nl - by Nou&Off
 professionele documenten, handig, flexibel, cloud & smart
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ ~ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.