Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Theo,

Ik weet niet of het de zelfde bug is, maar in de nieuwe versie 4.4.4.3.2 kan ik in Calc geen afdrukvoorbeeld maken, noch kan ik een blad afdrukken geheel of meet een selectie. Ik heb geprobeerd via Opmaak>Groeperen>groeperen en dan de F12 en Ctrl-F12 gebruiken,
maar zonder resultaat.

Is daar een oplossing voor?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

Op 26-7-2015 om 12:32 schreef Theo van Nunen:
Beste vrienden,
2 bugs,
1 In Calc Groeperen: rijen selecteren -> Opmaak -> Groeperen -> groeperen (niet mogelijk);
Oplossing: F12 en Ctrl F12 groepering opheffen.
2 In Base Records: Voor het maken van etiketten kun je gebruik maken van een database uit base.
Helaas bij een grote lijst zijn niet alle records zichtbaar,
Oplossing: klik op het symbool van einde record zodat alle in beeld komen. Zie https://www.youtube.com/watch?v=PeBqYT_QPOA&index=2&list=PLOop8UHIXALXAIjsE8JPc4v0zdeU9XKWB op 3:25 minuten.
Succes en groeten Theo--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.