Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Paul,


Ik weet niet of het de zelfde bug is, maar in de nieuwe versie 4.4.4.3.2
kan ik in Calc geen afdrukvoorbeeld maken, noch kan ik een blad afdrukken
geheel of meet een selectie.
Ik heb geprobeerd via Opmaak>Groeperen>groeperen en dan de F12 en
Ctrl-F12 gebruiken,
maar zonder resultaat.

Is daar een oplossing voor?

Kan het zijn dat je het afdrukbereik niet/ongelukkig ingesteld hebt staan (Opmaak - Afdrukbereik)?

vanuit versie 4.4.4.3 worden hier dagelijks vele afdrukken en afdrukvoorbeelden van bladen en 
selecties uitgevoerd, zonder problemen.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.