Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Theo,

Bedankt voor de tips, maar daar zat het probleem niet.
Omdat jouw tips niet werkten, ben ik verder gaan zoeken.
Eerst de nieuwe versie verwijderen en de oudere versie opzetten.
Geen resultaat. Daarna op mijn laptop het zelfde bestand plaatsen met het zelfde
resultaat: geen printmogelijkheid.
Door andere bestanden te proberen bleek, dat het betreffende bestand corrupt moest zijn. Dat bleek ook het geval. Er waren verwijzingen, die kennelijk niet goed door kwamen of verkeerd werden geïnterpreteerd door de software c.q. computer. Dus versie 4.4.4.3.2 is wat mij betreft een goede versie.
Zelf heb ik weer wat geleerd.

Groeten,

Paul van Tooren

Op 28-7-2015 om 11:26 schreef Theo van Nunen:
Beste Paul,

Bij mij stond Libreoffice onder de (x86) maar een oude versie kan ook in de Program Files zitten zonder de toevoeging van (x86).
Ik neem aan onder Roaming Libreoffice hebt verwijderd.
Deze wordt opnieuw aangemaakt zodra je Libreoffice start.
In feite zou het tocht het dezelfde moeten zijn als bij mij.

groeten Theo

Op 28/07/15 om 08:29 schreef Paul van Tooren:
Beste Theo,

Bedankt voor je goede raad, maar helaas, beiden werken n iet.
Ook bestaan er geen oude versies in Program Files (x86). Deze nl. leeg op 1 bestand na
van Foxit Software, een programma voor PDF-bestanden.
Ik heb wel een work-around manier gevonden, n.l. omztetten in PDF en dan werkt het wel,
het afdrukken.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

Op 27-7-2015 om 10:25 schreef Theo van Nunen:
Beste Paul,

Mijn versie is 4.4.4.3 en ik kan wel afdrukvoorbeeld maken en de ander opties die je noemt.
Neem de volgende stappen.
1 Ga naar deze computer -> c:/ -> organiseren -> map en zoek opties ->
tabblad weergave -> scrol naar beneden, verborgen mappen en bestanden -> vink aan Verborgen mappen en stations weergeven. (dit staat standaard uit)
AppData is een verborgen map en daar moet je zijn.
2 Ga naar c:/gebruikers/je naam (in mijn geval Theo)/AppData
Je ziet nu 3 mappen en onder Roaming vindt je Libreoffice.
3 Verwijder deze map (daar staan ook bv je werkbalk instellingen op opgeslagen).
Misschien staan er nog oude versies.
Deze kunnen ook onder c:/Programfiles(x86) staan.
Start LibreOffice opnieuw op en controleer of het probleem is opgelost.

Libreoffice verwijderen met software verwijderen haalt niet alles weg zoals de informatie onder Roaming niet verwijderd. Verwijder als het niet werkt Libreoffice met software verwijderen via het configuratie scherm en installeer de laatste versie opnieuw.
Laat weten of het gelukt is.

groeten Theo


Op 27-7-2015 om 8:37 schreef Paul van Tooren:
Beste Theo,

Ik weet niet of het de zelfde bug is, maar in de nieuwe versie 4.4.4.3.2 kan ik in Calc geen afdrukvoorbeeld maken, noch kan ik een blad afdrukken geheel of meet een selectie. Ik heb geprobeerd via Opmaak>Groeperen>groeperen en dan de F12 en Ctrl-F12 gebruiken,
maar zonder resultaat.

Is daar een oplossing voor?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

Op 26-7-2015 om 12:32 schreef Theo van Nunen:
Beste vrienden,
2 bugs,
1 In Calc Groeperen: rijen selecteren -> Opmaak -> Groeperen -> groeperen (niet mogelijk);
Oplossing: F12 en Ctrl F12 groepering opheffen.
2 In Base Records: Voor het maken van etiketten kun je gebruik maken van een database uit base.
Helaas bij een grote lijst zijn niet alle records zichtbaar,
Oplossing: klik op het symbool van einde record zodat alle in beeld komen. Zie https://www.youtube.com/watch?v=PeBqYT_QPOA&index=2&list=PLOop8UHIXALXAIjsE8JPc4v0zdeU9XKWB op 3:25 minuten.
Succes en groeten Theo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.