Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


hallo Barend
Ik heb een paar vragen voor jou
Wanneer werkt het nog wel (welke versie van LO)
waarom heb je niet versie 4.4.2.2. bij mij werkt het wel goed, zelfs beter dan de versie na 3.5


John Bakker
Barend Jonker schreef op 20-4-2015 om 9:23:

Hallo allemaal,

In LibreOffice 4.4.0.3 (draait op Win XP) werken documenten met tekst invoervelden niet meer. Bestaande velden kunnen niet aangepast, nieuwe velden voor tekstinvoer kunnen niet ingevoegd worden. De velden met keuzelijsten in het document werken wel. Vraagje: zie ik iets over het hoofd wat aangevinkt moet worden of zo, of is er sprake van een bug. Iemand tips?

Vast bedankt,
Barend Jonker--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.