Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Frans,

Frans wrote on 20-04-15 19:02:

... Verschillende rijen
gelden als kop (met een variabele inhoud) voor een aantal onderliggende
rijen, dat aantal is niet altijd hetzelfde.
Door de paginaopbouw EN de inhoud van de cellen komt het voor dat zo'n
'koprij' de laatste rij op een pagina is.
Is er een mogelijkheid om zo'n 'koprij' bij de volgende rij te houden,
zoals bij alineaopmaak mogelijk is?

Je kunt een paginaovergang forceren in het begin van de rij.
Maar ik vermoed eigenlijk dat je dat al weet. Dus dan helpt het je niet..


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.