Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag.

Ik gebruik LO 4.4.2.2 op Windows 7. Ik heb een document van meerdere pagina's met 1 tabel met 3 kolommen en veel rijen. Verschillende rijen gelden als kop (met een variabele inhoud) voor een aantal onderliggende rijen, dat aantal is niet altijd hetzelfde. Door de paginaopbouw EN de inhoud van de cellen komt het voor dat zo'n 'koprij' de laatste rij op een pagina is. Is er een mogelijkheid om zo'n 'koprij' bij de volgende rij te houden, zoals bij alineaopmaak mogelijk is?
Ik krijg het niet voor elkaar. iemand een idee?

--
mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.