Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Er is een document toegevoegd aan de lijst met handleidingen voor beginners
LibreOffice 4.2.

Dit is 'Starten met macro's'

In dit deel kunt u kennismaken met de macro's van LibreOffice. U leert
bijvoorbeeld hoe u macro's kunt opnemen, maar ook wat de beperkingen
daarvan zijn. Ook krijgt u enig inzicht wat een macro is en hoe het er uit
ziet. En u krijg inzicht in de macro-bibliotheken en hoe u uw eigen
bibliotheek maakt om opgenomen macro's in op te slaan en hoe u ze daarna
kunt aanroepen en gebruiken. Dit is de eerste vertaalde versie van 'Starten
met macro's'.

Met dank aan Rob Viester voor zijn bijdrage.

U kunt de documentatie vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.