Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Jan,

Vermeld bij het aanleveren dat de afdruk in zwart/wit of grijswaarden moet zijn.
Dit is misschien de gemakkelijkste oplossing.

Grt

Jos Verlaak


Jan de Bruin schreef op 21/01/2015 om 17:29:
Beste medegebruikers,


In LO Writer, versie 4.2.8.2, heb ik een document opgemaakt en als PDF geƫxporteerd.

De bedoeling is om dat document bij de drukker aan te leveren.

Nu moeten in het PDF document de kleuren (CMYK) worden uitgezet behalve zwart ( K ).

Dit omdat ik anders een dure 4 kleurenprint krijg die weliswaar zwart is maar is opgebouwd naar 
zwart middels de kleuren

Weet iemand hoe ik dat kan doen.


Jan de Bruin--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.