Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Cor en Ad bedankt voor het meedenken.

Waarschijnlijk zal ook mijn drukker aan de slag moeten.

De door Ad voorgestelde oplossing krijg ik niet voor elkaar.

Groet,

Jan de Bruin--------------------------------------------------
From: "Cor Nouws" <oolst@nouenoff.nl>
Sent: Wednesday, January 21, 2015 6:07 PM
To: <users@nl.libreoffice.org>
Subject: Re: [nl-users] Van vier kleuren naar een kleur

Jan de Bruin wrote on 21-01-15 17:29:

De bedoeling is om dat document bij de drukker aan te leveren.

Nu moeten in het PDF document de kleuren (CMYK) worden uitgezet
behalve zwart ( K ).
[...]
Weet iemand hoe ik dat kan doen.

Zou ik niet weten, zonder te gaan zoeken.
Ik weet alleen dat ik al jaren allerlei PDFjes uit LibreOffice (vroegen
OpenOffice.org) naar drukkers zend om banners en folders te maken en nog
nooit klachten heb gehoord..
Ik kan eens vragen als ik er binnenkort langskom.

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.