Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Bedankt voor het aanbod Ad.

Maar de uitgever heeft het op zich genomen en het document is al doorgezonden naar de drukker.

Nogmaals bedankt!!

Jan.
--------------------------------------------------
From: "Ad Rienks" <ad.rienks@gmail.com>
Sent: Wednesday, January 21, 2015 8:00 PM
To: <users@nl.libreoffice.org>
Subject: Re: [nl-users] Van vier kleuren naar een kleur

Op 21 januari 2015 19:47 schreef Jan de Bruin <jandebruinnd@gmail.com>:

De door Ad voorgestelde oplossing krijg ik niet voor elkaar.


Ik wil het wel voor je doen als je mij het doc stuurt naar mijn privé-mail,
als het niet vertrouwelijk NATO-geheim is ;-)

Met vriendelijke groet,
Ad Rienks

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.