Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Jan,

Ik denk dat het niet mogelijk is via het direct exporteren van een PDF. Ik
heb het geprobeerd via afdrukken naar PDF; een gratis geĆÆnstalleerd
programma, Foxit Reader bijvoorbeeld. Daar kan je opgeven dat je een
zwart/wit afdruk wilt.

Ad Rienks

Op 21 januari 2015 17:29 schreef Jan de Bruin <jandebruinnd@gmail.com>:

Beste medegebruikers,


In LO Writer, versie 4.2.8.2, heb ik een document opgemaakt en als PDF
geƫxporteerd.

De bedoeling is om dat document bij de drukker aan te leveren.

Nu moeten in het PDF document de kleuren (CMYK) worden uitgezet behalve
zwart ( K ).

Dit omdat ik anders een dure 4 kleurenprint krijg die weliswaar zwart is
maar is opgebouwd naar zwart middels de kleuren

Weet iemand hoe ik dat kan doen.


Jan de Bruin
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.