Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Bedankt heer Blom voor je mooie uiteenzetting over het ontstaan van besturingssytemen voor computers.
Hopelijk nu  "back to our task: LibreOffice"

Wil

-----Oorspronkelijk bericht----- From: J.L. Blom
Sent: Friday, March 14, 2014 8:49 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] uitpakken van .deb files onder Linux

On 03/03/14 14:06, Leo te Braake lijsten wrote:
Jk Nieuwenhuizen schreef op 3-3-2014 12:31:
Dan moet ik ook iets recht zetten: Linux is geen alternatief voor Windows, UNIX is de bron waar Microsoft - Gates , Jim Patterson en Apple-Jobs alles
hebben moeten stelen ( lees maar rustig  "gejat" ), Linux een uitgeklede
versie van UNIX voor de kleinere werkgeheugens van 1991 met -- anders dan
genoemden -- dezelfde commando-namen.

Heren, Heren!
Zelden heb ik zoveel onzin in E-mails gelezen over de oorsprong van
Operating systemen.
Ik wil daarom graag e.e.a. even kort op een rijtje zetten:
 Het oudste besturingssysteem voor computers is rond eind 40-er jaren
gemaakt voor de Eniac. Daarna ontstonden diverse besturingen die direct
op een special hardware was geschreven. Het eerste "echte"
besturingssysteem was naar mijn weten "system-60" voor de IBM 360 dat
dateert uit de eind 50-er begin 60-er jaren. In dat decennium kwam DEC
met PS/1 voor zijn kleine machine (de PDP-8). In die periode was er een
wildgroei van kleine computers met hun eigen besturingssystem maar er
was één systeem dat boven kwam drijven en dat was CP/M (afgeleid in
principe van DEC's PS/1).
In 1969 publiceerdenThomson en Richie een artikel waarin ze een
Operating systeem beschreven dat ze hadden ontworpen op basis van een
eerder "probeersel" bij het Bell Labs voor (een versie van) de DEC
PDP-11 dat ze UNIX noemden. Dit was beschikbaar voor universiteiten en
daarmee gelijkgestelde instellingen wereldwijd.
MS-DOS (waarvan de grafische shell "Windows",  evenals de latere
interface van Apple gestolen is van XEROX Palo Alto) is een  clone van
CP/M die door BIll Gates voor $ 74.000 is gekocht en toen aan IBM
verkocht op royalty basis..
Het huidige Apple OS is ontwikkeld op basis van BCD-UNIX en welke shady
deals daarbij betrokken zijn is mij niet bekend.
Linux is ontwikkeld door Linus Thorvald op basis van MINIX een taal door
de Nederlandse hoogleraar Tannenbaum voor computerstudenten op de VU die
hij had gebaseerd op de principes van UNIX.
U ziet dus dat de verhalen die hier verkondigd werden niet geheel
conform de realiteit zijn.
Tenslotte: Linux is een zeer uitgebreid en volwaardig Operating systeem
dat in vele opzichten vele malen beter en veiliger is dan Windows. MacOS
is een ander verhaal. Dat heeft de veiligheid van UNIX gepaard aan een
bedrijfspolicy die het de gewone gebruiker onmogelijk maakt iets aan het
OS te veranderen (iets dat Microsoft ook graag zou willen maar niet kan
creëren) en de zgn. "backdoors" die Microsoft in zijn software heeft
gedaan niet heeft
.
Wellicht wat lang maar ik kon het niet laten.
Joep
(dr. J.L. Blom arts-neurofysioloog in ruste)


P.S. Door een mail server storing nu pas (14-03) verzonden.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.