Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Dank voor deze fijne en wijze woorden Wil.

Misschien mag ik er nog aan toevoegen, dat het ook niet verplicht is om
te reageren op vragen.
Als je bijvoorbeeld het idee hebt dat een reactie wellicht niet direct
zal leiden tot een echte verduidelijking, zou je evt. eerst even kunnen
afwachten.

Met vr. groeten,
Cor

mart en wil van der Krogt wrote (03-03-14 12:39)
Beste LibreOffice vrienden,

Laten we s.v.p. ophouden met elkaar op deze wijze de les te lezen.
We hebben een fijne gemeenschap om, via deze mails, zo nu en dan onze
problemen met LibreOffice te bespreken.
Het is echt zonde om op deze wijze de sfeer te verpesten.


-- 

Cor Nouws
Director
 _ _ _ _ _ _ _ _
skype  : cornouws
mobile : +31 (0)6 25 20 7001
phone  : +31 (0)26 32 37 827
web   : www.nouenoff.nl
blog  : cor4office-nl.blogspot.com
jabber : cor4office@jabber.org
twitter : cor4office
tdf   : cor.nouws@documentfoundation.org
 _ _ _ _ _ _ _ _

Nou&Off
Postbus 377
6800 AJ Arnhem
The Netherlands


------- Verzoek / Request ----------------------------
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen: graag de
afzender direct informeren en het bericht verwijderen.

If you have received this message in error, please
delete it and notify the sender immediately.
------------------------------------------------------

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.