Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


op 03-03-14 12:31, Jk Nieuwenhuizen schreef:

[...]
UNIX is de bron waar Microsoft - Gates , Jim Patterson en Apple-Jobs alles
hebben moeten stelen ( lees maar rustig  "gejat" ),
[...]

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Unix

Softwarebedrijven konden intussen een licentie kopen op Unix om een eigen versie op de markt te brengen. Voorwaarde was dat zij de naam Unix niet voor hun product gebruikten. In 1980 ontwikkelde Microsoft zo'n eigen versie, die verkocht werd als Xenix en uitgroeide tot (waarschijnlijk) de meest gebruikte Unix.

Misschien moet Jk Nieuwenhuizen Xenix van Microsoft eens installeren en ophouden indianenverhalen (geknipt)te vertellen.

Nu weer gauw terug naar LibreOffice. :-)
--
-Antoon (14 jaar ervaring met SUSE Linux en 1 jaar met Ubuntu.)
(Ubuntu Linux 3.11.0-18)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.