Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


On 03/03/14 14:06, Leo te Braake lijsten wrote:
Jk Nieuwenhuizen schreef op 3-3-2014 12:31:
Dan moet ik ook iets recht zetten: Linux is geen alternatief voor Windows,
UNIX is de bron waar Microsoft - Gates , Jim Patterson en Apple-Jobs alles
hebben moeten stelen ( lees maar rustig  "gejat" ), Linux een uitgeklede
versie van UNIX voor de kleinere werkgeheugens van 1991 met -- anders dan
genoemden -- dezelfde commando-namen.

Heren, Heren!
Zelden heb ik zoveel onzin in E-mails gelezen over de oorsprong van Operating systemen.
Ik wil daarom graag e.e.a. even kort op een rijtje zetten:
Het oudste besturingssysteem voor computers is rond eind 40-er jaren gemaakt voor de Eniac. Daarna ontstonden diverse besturingen die direct op een special hardware was geschreven. Het eerste "echte" besturingssysteem was naar mijn weten "system-60" voor de IBM 360 dat dateert uit de eind 50-er begin 60-er jaren. In dat decennium kwam DEC met PS/1 voor zijn kleine machine (de PDP-8). In die periode was er een wildgroei van kleine computers met hun eigen besturingssystem maar er was één systeem dat boven kwam drijven en dat was CP/M (afgeleid in principe van DEC's PS/1). In 1969 publiceerdenThomson en Richie een artikel waarin ze een Operating systeem beschreven dat ze hadden ontworpen op basis van een eerder "probeersel" bij het Bell Labs voor (een versie van) de DEC PDP-11 dat ze UNIX noemden. Dit was beschikbaar voor universiteiten en daarmee gelijkgestelde instellingen wereldwijd. MS-DOS (waarvan de grafische shell "Windows", evenals de latere interface van Apple gestolen is van XEROX Palo Alto) is een clone van CP/M die door BIll Gates voor $ 74.000 is gekocht en toen aan IBM verkocht op royalty basis.. Het huidige Apple OS is ontwikkeld op basis van BCD-UNIX en welke shady deals daarbij betrokken zijn is mij niet bekend. Linux is ontwikkeld door Linus Thorvald op basis van MINIX een taal door de Nederlandse hoogleraar Tannenbaum voor computerstudenten op de VU die hij had gebaseerd op de principes van UNIX. U ziet dus dat de verhalen die hier verkondigd werden niet geheel conform de realiteit zijn. Tenslotte: Linux is een zeer uitgebreid en volwaardig Operating systeem dat in vele opzichten vele malen beter en veiliger is dan Windows. MacOS is een ander verhaal. Dat heeft de veiligheid van UNIX gepaard aan een bedrijfspolicy die het de gewone gebruiker onmogelijk maakt iets aan het OS te veranderen (iets dat Microsoft ook graag zou willen maar niet kan creëren) en de zgn. "backdoors" die Microsoft in zijn software heeft gedaan niet heeft
.
Wellicht wat lang maar ik kon het niet laten.
Joep
(dr. J.L. Blom arts-neurofysioloog in ruste)


P.S. Door een mail server storing nu pas (14-03) verzonden.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.