Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Beste Winfried,Hartelijk dank voor je hulp.Een kleine verduidelijking: ik meen me te herinneren dat 
het
   vroeger rechtstreeks kon (zoals bij MS Excel). Bij LibreOffice is
   het iets ingewikkelder:
* notitie aanmaken en vervolgens sluiten
     (bvb door LMK in een andere cel)
* de notitie opnieuw openen door LMK en
     kiezen voor "Notitie weergeven"
* op de notitie RMK
* er verschijnen blauwe vierkantjes waarmee
     je het formaat van de notitie kan wijzigen
Mvg,


Herman
Winfried Donkers schreef op 27/02/2014
   8:13:
Dag Herman,


Ik heb net nog even extra getest met versie 4.1.5.3 op Window7 (32 bit, Pro-versie).
Als ik een nieuw spreadsheetbestand maak, een notitie aan een cel hang en deze notitie selecteer:
-verandert mijn muiscursor in 4 pijltjes zodat ik met slepen de notitie kan verplaatsen;
-zodra ik mijn muiscursor boven een van de blauwe vierkantjes midden-boven/rechts/onder/links en in 
de vier hoeken houdt, verandert mijn muiscursor in 2 pijltjes zodat ik met slepen de afmetingen kan 
wijzigen.
Winfried
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Herman De Kegel [mailto:herman.de.kegel@skynet.be] 
Verzonden: woensdag 26 februari 2014 17:44
Aan:users@nl.libreoffice.orgOnderwerp: Re: [nl-users] Notities


Dag Winfried,Ik werk momenteel met LibreOffice 4.1.5.3 en het besturingsyteem =
   Windows 7 Home Premium (64-bitsversie).Het fenomeen doet zich ook voor wanneer ik een nieuw 
rekenblad
   aanmaak.HermanWinfried Donkers schreef op 26/02/2014
   8:46:
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.