Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Dag Wilfried,Bedankt voor je moeite om te antwoorden.Ik heb volgende acties ondernomen: 4.2.1 
Win_x-86 verwijderd en
   opnieuw geïnstalleerd, vervolgens LibreOffice voleldig verwijderd
   en LibreOffice 4.1.5.3 Win x_86 opnieuw geïnstalleerd... er is
   niets geijwaigd aan het gemelde fenomeen; ik kan het formaat van
   de notities nog steeds niet wijzigen.Bij het slepen van de muisaanwijzer over de randen van 
een notitie
   blijft die onveranderd een kruisteken van 4 zwarte pijltjes. In
   principe kan je daarmee enkel de notitie verslepen maar zelfs dat
   lukt niet, laat staan dat de muisaanwijzer op zich wijzigt naar
   het symbool dat normaliter aangeeft dat het formaat van de notitie
   kan gewijzigd worden (bvb door de rand te verplaatsen).Grtz,HermanWinfried Donkers schreef op 
25/02/2014
   12:50:
Dag Herman,


Met versie 4.1.4 (openSUSE), 4.2.1 (Windows 7) en 4.3alpha+ (openSUSE) kan ik gewoon de afmeting en 
plaats van notities veranderen door randen, hoeken of de hele notitie te verslepen.
Misschien is er iets anders aan de hand?


Winfried
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.