Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Dag Winfried,Ik werk momenteel met LibreOffice 4.1.5.3 en het besturingsyteem =
   Windows 7 Home Premium (64-bitsversie).Het fenomeen doet zich ook voor wanneer ik een nieuw 
rekenblad
   aanmaak.HermanWinfried Donkers schreef op 26/02/2014
   8:46:
Dag Herman,


Het is me niet helemaal duidelijk of je met versie 4.1.5.3 of 4.2.1 of beide werkt, wel dat je 
onder Windows (welke versie?) werkt.
Kan het zijn dat het bestand waar je problemen met hebt, 'read only' is? Dat gebeurt bijvoorbeeld 
als je een bijlage van een mail rechtstreeks opent; je kan het bestand wel inzien, maar niet 
wijzigen. Eerst opslaan als ... maakt het geopende bestand wel wijzigbaar.


Winfried


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Herman De Kegel [mailto:herman.de.kegel@skynet.be] 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2014 14:56
Aan:users@nl.libreoffice.orgOnderwerp: Re: [nl-users] Notities


Dag Wilfried,Bedankt voor je moeite om te antwoorden.Ik heb volgende acties ondernomen: 4.2.1 
Win_x-86 verwijderd en
   opnieuw geïnstalleerd, vervolgens LibreOffice voleldig verwijderd
   en LibreOffice 4.1.5.3 Win x_86 opnieuw geïnstalleerd... er is
   niets geijwaigd aan het gemelde fenomeen; ik kan het formaat van
   de notities nog steeds niet wijzigen.Bij het slepen van de muisaanwijzer over de randen van 
een notitie
   blijft die onveranderd een kruisteken van 4 zwarte pijltjes. In
   principe kan je daarmee enkel de notitie verslepen maar zelfs dat
   lukt niet, laat staan dat de muisaanwijzer op zich wijzigt naar
   het symbool dat normaliter aangeeft dat het formaat van de notitie
   kan gewijzigd worden (bvb door de rand te verplaatsen).Grtz,
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.