Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Halo,

Een vraag namens mijn dochter. Meestal vraag ik haar, hoe iets werkt,
want ze had eerder een computer omgezet naar Ubuntu dan ik, maar ze is
nu nogal ontoerekeningsvatbaar wekens 41 weken zwanger :-)
Ze weet absoluut niet meer hoe ze deze truc 2 jaar geleden deed bij haar
1e kind...

Ze heeft me een adressenbestand gestuurd (in Calc, 1 record van max. 5
velden per adres), en of ik dat kan printen op haar speciale
transparante etiketten (avery L7560, 63,5 x 38,1 mm, 21 etiketten per vel).
Dat kan onmogelijk moeilijk zijn, desnoods doe ik het in een tabel in
Word of OpenOffice Text na conversie tot een textbestand.

Maar hoe doe je dat officieel, als je bv 10.000 adressen hebt ipv nu 120?
Ik heb zelf nooit zoiets nodig gehad...

Leo

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.