Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Ubuntu 13.04 is geen lts  10.04 12.04 14.04 zijn wel LTS en
ga is naar Synoptic pakketbeheer en dan zoeken Libreoffice kies je de groene vakjes aanklikken en kies voor Markeren voor herinstalleren

op 24-01-14 10:25, edegheselle schreef:
hallo
bij het openen van een calc toepassing komt het voor dat mijn computer vastloopt en kan ik die enkel weer aan de praat krijgen via de startknop. ofwel krijg ik een venster"documentbestand is vergrendeld voor bewerking door onbekende gebruiker-openen alleen lezen-kopie openen-annuleren
wat gaat er hier fout
de gheselle et
brugge
ik gebruik ubuntu 13.04 lts en de meest recente LO toepassing voor ubuntu--
 Mvg
 Frits Siewers
 Linux is Fun


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.