Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Ik vermoed dat dit mijn eerste posting is op dit forum...

Ik ken LO al een poos, maar heb er heel weinig ervaring mee.
Gisteren wilde ik op een Xubuntu-machine (en dus geen Word aanwezig) een
zoek-en-vervang-operatie doen om komma's in alineaeinden te veranderen.
De (Engelstalige) help bracht me op het hoofdstuk List of Regular
Expressions.
daar leek ik "\n" te moeten gebruiken.
Maar i.p.v. de alineascheiding werd letterlijk \n ingevoegd.

Wat doe ik verkeerd?

En waar vind ik hoe ik Nederlandstalige Hulp moet installeren? Werktaal
van Xubuntu is wèl NL.

Leo

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.