Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Winfried Donkers schreef op 24-1-2014 13:52:
Leo,


Gisteren wilde ik op een Xubuntu-machine (en dus geen Word aanwezig) een 
zoek-en-vervang-operatie doen om komma's in alineaeinden te veranderen.
De (Engelstalige) help bracht me op het hoofdstuk List of Regular Expressions.
daar leek ik "\n" te moeten gebruiken.
Maar i.p.v. de alineascheiding werd letterlijk \n ingevoegd.
Wat doe ik verkeerd?
In het zoek-en-vervang scherm staat linksonder een plusje voor overige instellingen.
Als je die opent, zie je waar je een vinkje moet zetten om regular expressions te gebruiken.Geweldig, hoe een mens daar langs kankijken... :-)
gecheckt, het werkt. Bedankt.
Jammer dat er zo veel uitdrukkingen zijn waarbij deze vink nodig is. In
Word kun je bv ^i en ^p gebruiken als tab en alinea-eind zonder de
overeenkomende vink te zetten.

Ik zag dat er net gisteren een draad was gestart over het installeren
van taalmodules, dus die vraag behoeft geen antwoord meer.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.