Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Beste Leo


Op 24 januari 2014 13:27 schreef Leo te Braake lijsten <lijstebrij@gmail.com
:

Ik vermoed dat dit mijn eerste posting is op dit forum...

Ik ken LO al een poos, maar heb er heel weinig ervaring mee.
Gisteren wilde ik op een Xubuntu-machine (en dus geen Word aanwezig) een
zoek-en-vervang-operatie doen om komma's in alineaeinden te veranderen.
De (Engelstalige) help bracht me op het hoofdstuk List of Regular
Expressions.
daar leek ik "\n" te moeten gebruiken.
Maar i.p.v. de alineascheiding werd letterlijk \n ingevoegd.

Wat doe ik verkeerd?


Je moet in het dialoogscherm "zoeken en vervangen" klikken op "meer
opties". Daarna vink je "reguliere uitdrukkingen" aan. Dan wordt niet
vervangen door \n, maar door alinea-einden.


En waar vind ik hoe ik Nederlandstalige Hulp moet installeren? Werktaal
van Xubuntu is wèl NL.


Je moet naast de hoofdinstallatie ook het ingebouwde helppakket
installeren. Dan heb je de Nederlandstalige Help.

Succes, Kees


Leo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.