Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Hallo edgheselle,

Dat kom bij mij ook zo heel af en toe voor. Ook bij Windows of Mac.
Als ik dan het LibreOffice bestand sluit en weer opstart, gaat het wel goed.
De oorzaak hiervan weet ik ook niet, maar daar maak ik me maar niet druk over, omdat het maar zelden voorkomt.

Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: edegheselle
Sent: Friday, January 24, 2014 10:25 AM
To: libreoffice vastlopen exelle
Subject: [nl-users] vastlopen in LO calc

hallo
bij het openen van een calc toepassing komt het voor dat mijn computer
vastloopt en kan ik die enkel weer aan de praat krijgen via de startknop.
ofwel krijg ik een venster"documentbestand is vergrendeld voor bewerking
door onbekende gebruiker-openen alleen lezen-kopie openen-annuleren
wat gaat er hier fout
de gheselle et
brugge
ik gebruik ubuntu 13.04 lts en de meest recente LO toepassing voor ubuntu

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.