Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Heren,

Dat werkt bij mij ook niet...

Theo

Op 24 jan. 2014, om 10:33 heeft mart en wil van der Krogt <krogtwil@hotmail.com> het volgende 
geschreven:

Hallo Jan,
Nee dus, want dit had ik al gevonden en werkte bij mij niet.

Bij vorige versies had ik wel verschillende taalpakketten geïnstalleerd en kon dan bij Extra en 
Taal overschakelen van Nederlands naar bijvoorbeeld Engels of Spaans voor Spellin en Gammatica 
controle.
Toch bedankt voor je reactie.
Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Jan Kolloffel
Sent: Thursday, January 23, 2014 6:57 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] taal modules

Zoek je dit?

http://extensions.libreoffice.org/extension-center?getCategories=Dictionary&getCompatibility=any

Via Writer > Extra > Taal > Taalmodules online.
<http://extensions.libreoffice.org/extension-center?getCategories=Dictionary&getCompatibility=any>
Jan


mart en wil van der Krogt schreef op 23-01-2014 18:48:
Bij het installeren van een nieuwe versie van LibreOffice, heb ik geen taal modules ingevoerd.
Ik ben nu op zoek geweest om dit alsnog te doen.
Hierbij kom ik alleen op Language tool terecht, maar dat werkt, bij mij tenminste, niet.
Kan ik en zo ja waar de Engelse en Spaanse language packs downloaden?

Met dank voor elke reactie,

Wil van der Krogt


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
groeten vanop de Heide        -----


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.