Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Dag Wil,

mart en wil van der Krogt wrote (25-01-14 09:13)

Toen ik via de Nederlandse site probeerde de taalpakketten te downloaden
kreeg ik een pakket met achter MSI een andere aanduiding.
Ik heb het vanmorgen nog een keertje geprobeerd. Nu kreeg ik toch een
gewoon MSI bestand.

Ah, goed te lezen.
Misschien een andere keuze gemaakt bij het klikken? Maar laten we vooral
allert zijn op de (kleine) dingen die niet goed gaan. Dat is een van de
kern-processen in open sourcer :)

fijne zatedag!
Cor


-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Friday, January 24, 2014 5:27 PM
Kun je iets preciezer noemen wat waar niet goed vandaan komt?
Zover ik begrijp, is alles wat je van htp://nl.libreoffice.org download
hetzelfde als wat je op htp://www.libreoffice.org kunt vinden.
Dus het is goed dit te onderzoeken.


-- 
Cor Nouws
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.