Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


On 19/01/13 21:09, Anton Doove wrote:
*Beste Pieter Kristensen*. Ik zou er na het eten even terug komen op het
mislukken van mijn pogingen met het menu "/Invoegen/Afbeelding/uit
bestand".
Wel kreeg ik de titel-dia eerst geplaatst,maar de volgende dia`s werden
*niet *in de map getoond,waar ze wel degelijk in zitten,dus krijg ik ze
in het scherm ook niet onder elkaar.
Dat klopt dus niet,want de invoer gebeurt dus vanuit die map welke ik
wel gauw te pakken had en in het venstertje weld wel de mapnaam getoond
maar niet de inhoud.
Hopelijk begrijp jij wat er mogelijk fout ging en dat verneem ik heel
graag van jou,zodra je er de tijd voor hebt.  Ik groet je vriendelijk.
/*Anton Doove*/.

Anton,
Ik volg deze - vrij zinloze discussie al een tijdje en ik heb maar een advies:
Volg een cursus via seniorweb!!

Ondanks al je loffelijke pogingen ben je er toch niet in geslaagd zelfs de meest elementaire zaken met betrekking tot programma gebruik onder de knie te krijgen. LO is een zeer gebruiksvriendelijk programma met uiterst helder geschreven handleidingen. je moet echter wel de tijd nemen om de handleidingen goed door te lezen. Ik zou je - in jouw geval - dringend willen adviseren om de handleiding uit te printen, de geprinte tekst in te binden (er zijn tegenwoordig uitstekende ringbind-mogelijkheden voor weinig geld verkrijgbaar) en rustig een of twee dagen gebruiken om die goed te lezen. Dat zal jou een heleboel ergernis besparen.
Met vriendelijke groet,
Joep--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.