Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Lees ik het goed als ik er vanuit ga dat je alle afbeeldingen uit een map wilt binnenhalen in Impress. En dus niet de afbeeldingen één voor één die erin staan? Als ik dat goed begrijp moet je deze extensie downloaden http://extensions.services.openoffice.org/project/PhotoAlbum . Nadat je die extensie hebt geïnstalleerd is er in het menu /Extra, helemaal onderaan een nieuw item verschenen: "invoegtoepassingen". Als je daarop klikt zie je "create photo album". Dan kan je een map aangeven en of ik geloof ook verschillende bestanden en die worden dan automatisch binnengehaald in Impress. Dat is goed nieuws voor degenen die honderden dia's in een presentatie willen stoppen (en ik heb gehoord dat dat voorkomt). Maar dat is slecht nieuws voor de gebruikers van LibreOffice versie 4.0 die binnenkort gereleased gaat worden. Ik merkte een paar dagen geleden dat de extensie in die versie niet meer werkt.
Dus: profiteer ervan zolang het kan!


Op 19-01-13 14:17, Anton Doove schreef:

*Beste Mensen*,/Hoe kan ik deze serie in Impress verwerken?/Mij lukt het nog niet. Jullie zien onder die dia`s wel de extensie *.odp* staan zoals dat in de map staat. Als ik het echter opzoek vanuit impress,wordt wel de mapnaam getoond maar niet
de inhoud,dus ik doe kennelijk toch iets fout,maar ik weet niet wat.
De handleiding over Impress geeft mij echter ook geen duidelijkheid,ondanks de
uitgebreide beschrijving,welke niet vermeld wat ik zoek.
Graag wil ik van deze bestaande serie wel een presentatie maken,maar tot op heden wil mij dat nog niet lukken,dus vraag ik om hulp in deze groep.
Bijvoorbaat mijn vriendelijke dank en groeten. /*Anton Doove.*//**/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.