Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Je kunt twee frames op een pagina maken. De linker vul je gewoon met je tekst. _Binnen_ (de cursor knippert daar) de rechter frame ga je naar menu Opmaak en daarna kolommen. (Je kunt ook op de frame dubbelklikken. Er verschijnt een popupmenu met een tabblad Kolommen)
Je kiest er daar twee.

Helpt dit je wat?


Op 01-12-12 16:40, pieter kristensen schreef:
En ik heb nog meer geleerd:
én Abiword én MSO 2010 zien het ook zo.
Dus als je een kolom van een tabel selecteert en je geeft aan dat je die wilt verdelen in tekstkolommen, gaan de programma's er vanuit dat je niet de kolom van de tabel in tekstkolommen wilt verdelen, maar alle programma's gaan er vanuit dat je de HELE PAGINA in kolommen wilt verdelen.
Er is geen manier om de tekstkolommen te maken in een cel. Geloof ik.

Eén ding heb ik echt geleerd nu:
Je kan een cel in een tabel met het grootste gemak weer in cellen
verdelen, of er een nieuwe tabel in nesten, maar het is GEWOON
ONMOGELIJK om de tekst die ev. in een cel staat in tekskolommen te
verdelen. Het loopt meteen op alle fronten fout. Dat lijkt mij een bug.

Is het mogelijk om in Writer een pagina te maken met een liggende opmaak
en, zoals ik het zie, twee "cellen" van links naar rechts gezien,
waarvan de tekst in de rechter cel dan in twee kolommen verdeeld is. In
de linker "cel" staan dan de namen van de hoofdstukken.

Ik heb het probleem alsvolgt benaderd:
Ik heb de pagina horizontaal gekanteld en een tabel ingevoegd met één
rij en twee kolommen. De naam van het hoofdstuk komt in de linker kolom,
eventueel rechts uitgelijnd, en de tekst in de rechter cel in twee kolommen.
LibreOffice gedraagt zich ABSOLUUT NIET netjes. De kolommen worden een
puinhoop als de volgende bladzijde er komt.
Benader ik het probleem op de foute manier?
Ik kon geen template vinden. +-----------------------------------------------------------------+
 | +----------+  +----------------------------------------------+ |
 | |     |  | +----------------+   +----------------+  | |
 | | Hd 1 |  | |  kol. 1  |   |  kol. 2   |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | +----------------+   +----------------+  | |
 | +----------+  +----------------------------------------------+ |
 +-----------------------------------------------------------------+

--
Afsluiting
Get Ubuntu <http://www.ubuntu-nl.org/> FireFoxIcon <http://www.mozilla.com/firefox/> ThunderbirdIcon <http://www.mozilla.com/thunderbird/>

Een mens heeft twee oren en één mond, om twee keer zoveel te luisteren als te praten.

(Chinees gezegde)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.