Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


pieter kristensen,

Op zaterdag 1 december 2012, om 12:37 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Vraag over 
paginaopmaak...".

pk> Ik heb het probleem alsvolgt benaderd:
pk> Ik heb de pagina horizontaal gekanteld en een tabel ingevoegd met één 
pk> rij en twee kolommen. De naam van het hoofdstuk komt in de linker kolom,
pk> eventueel rechts uitgelijnd, en de tekst in de rechter cel in twee kolommen.
pk> LibreOffice gedraagt zich ABSOLUUT NIET netjes. De kolommen worden een
pk> puinhoop als de volgende bladzijde er komt.
pk> Benader ik het probleem op de foute manier?
pk> Ik kon geen template vinden.

Ik zou heel simpel de opmaak zelf in de hand willen houden en met 3
kolommen gaan werken. en met de functie 'Invoegen' - 'Handmatig einde'
- 'Type = Kolomeinde' gaan werken.

Vraag is moet de eerste kolom een soort index worden of wil je er
alleen een titel van het hoofdstuk plaatsen.
Ik maak flyers vaak door gebruik te maken van een frame ik heb dan
lekker veel controle over grote van het frame e.d.

Is dit misschien een oplossing.

Wel een interesante case trouwens


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.