Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dank je voor het meedenken Joren, maar als ik een (lange) tekst in de middenste kolom van je proefbestand plak, dan loopt die tekst niet door in de linker kolom. En dat leek me net zo mooi.
Daarom had ik dus gedacht:
- per hoofdstukje één rij met 2 kolommen.
- naam van het hoofdstukje in de linker cel
- tekst recht in kolommen,

wat volgens mij niet gaat.

- bij het volgende hoofdstukje weer een nieuwe rij met dezelfde opmaak.

Bij jou lopen de twee rechtse kolommen niet in elkaar door.
Misschien is het ook wel niet mogelijk. Misschien moet je hier nou een dtp-programma voor hebben.
Ik weet het niet.

Op 01-12-12 13:49, schreef Joren:
Hey Pieter,

Tot zover ik begrijp wil je een liggende pagina in 3 delen verdelen. Dit zie ik ook terug in je voorbeeldje onderaan. Ik weet niet of het mogelijk is om met frames te werken? Zo kan je die koppelen aan je pagina, en verschuiven ze ook niet wanneer je een nieuwe pagina wilt aanmaken. Ik heb even een voorbeeldje in dropbox gezet (zo kan iedereen die wil volgen en geïnteresseerd is er ook aan): https://www.dropbox.com/s/56llwz2muy56u1h/Metframes.odt

Ik weet niet of dit een oplossing is, en of je al dan niet gebruik moet maken van (tabel)randen. Doordat ik de pagina in 3 gelijke frames heb verdeeld, en een tabel niet helemaal tot het einde van het frame zou komen, zou een tabel niet echt mooi uitkomen (=plaatsen tussen 2 tabellen). Momenteel heb ik de randen van de frames ook aan laten staan (eenvoudig uit te zetten door rechter muisklik -> frame... en daar wat met de opties te spelen).

Geen idee of dit concept (met frames) zou passen.

Hopelijk lukt het.
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.