Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hey Pieter,

Tot zover ik begrijp wil je een liggende pagina in 3 delen verdelen. Dit zie ik ook terug in je voorbeeldje onderaan. Ik weet niet of het mogelijk is om met frames te werken? Zo kan je die koppelen aan je pagina, en verschuiven ze ook niet wanneer je een nieuwe pagina wilt aanmaken. Ik heb even een voorbeeldje in dropbox gezet (zo kan iedereen die wil volgen en geïnteresseerd is er ook aan): https://www.dropbox.com/s/56llwz2muy56u1h/Metframes.odt

Ik weet niet of dit een oplossing is, en of je al dan niet gebruik moet maken van (tabel)randen. Doordat ik de pagina in 3 gelijke frames heb verdeeld, en een tabel niet helemaal tot het einde van het frame zou komen, zou een tabel niet echt mooi uitkomen (=plaatsen tussen 2 tabellen). Momenteel heb ik de randen van de frames ook aan laten staan (eenvoudig uit te zetten door rechter muisklik -> frame... en daar wat met de opties te spelen).

Geen idee of dit concept (met frames) zou passen.

Hopelijk lukt het.
Joren

Op 1/12/2012 12:37, pieter kristensen schreef:
Is het mogelijk om in Writer een pagina te maken met een liggende opmaak en, zoals ik het zie, twee "cellen" van links naar rechts gezien, waarvan de tekst in de rechter cel dan in twee kolommen verdeeld is. In de linker "cel" staan dan de namen van de hoofdstukken.

Ik heb het probleem alsvolgt benaderd:
Ik heb de pagina horizontaal gekanteld en een tabel ingevoegd met één rij en twee kolommen. De naam van het hoofdstuk komt in de linker kolom, eventueel rechts uitgelijnd, en de tekst in de rechter cel in twee kolommen. LibreOffice gedraagt zich ABSOLUUT NIET netjes. De kolommen worden een puinhoop als de volgende bladzijde er komt.
Benader ik het probleem op de foute manier?
Ik kon geen template vinden. +-----------------------------------------------------------------+
 | +----------+  +----------------------------------------------+ |
 | |     |  | +----------------+   +----------------+  | |
 | | Hd 1 |  | |  kol. 1  |   |  kol. 2   |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | |        |   |        |  | |
 | |     |  | +----------------+   +----------------+  | |
 | +----------+  +----------------------------------------------+ |
 +-----------------------------------------------------------------+--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.