Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Koen,

Ik heb het nog even gecontroleerd alvorens je te antwoorden.
Als ik mijn site open en dan één van de bestanden aanklik, bijvoorbeeld Huishoudboek2, dan wordt dit bestand, na klikken op Openen, geopend in LibreOffice, calc. Ik kan er dan alles mee doen wat ik wil. Werk je wel in Windows? Ik heb nog niet getest of het ook onder LInux werkt.


Ik hoop dat het je nu wel lukt.

Succes,

Wil

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Koen van Venetië
Sent: Saturday, November 17, 2012 4:29 PM
To: mart en wil van der Krogt
Cc: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Vraag over (LibreOffice Calc)

L.S.,

Ik zie op jouw Calc bladen dat ze op 'alleen lezen' staan. Mogelijk is
dat een fout op mijn computer want het is bij allemaal, ook andere
documenten. Hoe ik die 'alleen lezen' optie kan uitschakelen weet ik
niet. Wel belangrijk omdat ik tot nu steeds deze bestanden moet
hernoemen om dat 'alleen lezen' er uit te krijgen. Snap ook niet waarom
dat er in zit.

Op jouw programma Huishoudboek.ods zie ik in de kolom 'Saldo' net als
bij mijn blad met berekeningen op D9 100,00 staan. De cellen daaronder
zijn gevuld met ### in het _groen_. Dit komt niet omdat de ruimte binnen
de cellen niet groot genoeg is, er is ruimte genoeg. Ik kom in mijn blad
ook steeds die ### in het groen tegen. Ik kan daar m.i. niks aan veranderen.

In de handleiding kan ik niets vinden hierover.

Gaarne advies. Ik heb al van alles geprobeerd.


Ik snap trouwens niet waarom mijn jpg-tje van een stukje van mijn blad
niet is meegekomen in de e-mail: ik heb het gewoon geplakt in het bericht.

met vriendelijke groet,

Koen van Venetië

www.jazzgigs.cc
www.alamal.nl
www.makkersunlimited.nl
www.leefwijzer.nl
www.leefwijzer2010.hyves.nl
www.gc-raad.nl
www.voorall.nl
www.milieudefensie.nl
www.avast.nl
www.mozilla-europe.org/nl
www.buurtstation.nl

Op 17-11-2012 14:11, mart en wil van der Krogt schreef:
Hallo Koen,

Heb je al op mijn website gekeken en daar de boekhoudprogramma's gezien, evenals mijn andere cursus over het gebruik van calc?
Kom je er dan niet uit mail mij dit dan.
Je vindt mijn website op krogtwil.nl met de gebruikelijke www. ervoor.
Met groet,

Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Koen van Venetië
Sent: Saturday, November 17, 2012 1:24 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Vraag over (LibreOffice Calc)

Ik begrijp niet waarom de optelfunctie niet werkt.

Eerst had ik een uitgaven/inkomsten tabel gemaakt in LO Calc en alles
werkte goed. Optellingen prima. De volgende dag bestand geopend en de
uitkomsten waren zo weergegeven: "###". Wanneer ik de kolom breder
maakte ontstond dit: Groene letter met alleen de functie en niet wat er
moet staan.

Wie kan mij helpen? Warom is de cel B10 niet gewoon 938,95? enzovoort.
met vriendelijke groet,

Koen van Venetië

www.jazzgigs.cc
www.alamal.nl
www.makkersunlimited.nl
www.leefwijzer.nl
www.leefwijzer2010.hyves.nl
www.gc-raad.nl
www.voorall.nl
www.milieudefensie.nl
www.avast.nl
www.mozilla-europe.org/nl
www.buurtstation.nl--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.