Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste medegebruikers,

In de Helplijst staat een deel, dat handelt over Assistent Keuzelijst al of niet met invoervak.
In dit help-deel staat:

Via verwijzingswaarden kunnen keuzelijsten gegevens van een tabel weergeven, gekoppeld aan de 
actuele formulier tabel. 
Daarom laat de Assistent Keuzelijsten toe dat twee tabellen uit een database worden gekoppeld, 
zodat het controleveld 
een gedetailleerde lijst van een databaseveld kan weergeven die zich bevindt in een andere tabel 
dan die waarnaar het formulier wijst.

Als ik een tabel maak in Base (Gegevensbron) met b.v. Klantnummers en de klantnamen, kan ik één van 
deze items in een keuzelijst plaatsen.
Alleen, het klikken op Klantnummer resulteert niet in een nummer, geplaatst in een cel. In 
Eigenschappen Keuzelijst is het item:
“Gekoppelde cel” niet actief, terwijl dit toch eigenlijk zou moeten.
Ik kan dus ook niet het klantnummer koppelen aan de naam.
Hoe kan ik dat oplossen?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.