Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Koen,

Heb je al op mijn website gekeken en daar de boekhoudprogramma's gezien, evenals mijn andere cursus over het gebruik van calc?
Kom je er dan niet uit mail mij dit dan.
Je vindt mijn website op krogtwil.nl met de gebruikelijke www. ervoor.
Met groet,

Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Koen van Venetië
Sent: Saturday, November 17, 2012 1:24 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Vraag over (LibreOffice Calc)

Ik begrijp niet waarom de optelfunctie niet werkt.

Eerst had ik een uitgaven/inkomsten tabel gemaakt in LO Calc en alles
werkte goed. Optellingen prima. De volgende dag bestand geopend en de
uitkomsten waren zo weergegeven: "###". Wanneer ik de kolom breder
maakte ontstond dit: Groene letter met alleen de functie en niet wat er
moet staan.

Wie kan mij helpen? Warom is de cel B10 niet gewoon 938,95? enzovoort.
met vriendelijke groet,

Koen van Venetië

www.jazzgigs.cc
www.alamal.nl
www.makkersunlimited.nl
www.leefwijzer.nl
www.leefwijzer2010.hyves.nl
www.gc-raad.nl
www.voorall.nl
www.milieudefensie.nl
www.avast.nl
www.mozilla-europe.org/nl
www.buurtstation.nl


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.