Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Paul

Ik begrijp je vraag niet helemaal, maar ik calc zou ik de naam koppelen aan
het nummer met verticaal zoeken.

Groeten, Kees

Op 17 november 2012 11:36 schreef Paul van Tooren
<plmvantooren@hetnet.nl>het volgende:

Beste medegebruikers,

In de Helplijst staat een deel, dat handelt over Assistent Keuzelijst al
of niet met invoervak.
In dit help-deel staat:

Via verwijzingswaarden kunnen keuzelijsten gegevens van een tabel
weergeven, gekoppeld aan de actuele formulier tabel.
Daarom laat de Assistent Keuzelijsten toe dat twee tabellen uit een
database worden gekoppeld, zodat het controleveld
een gedetailleerde lijst van een databaseveld kan weergeven die zich
bevindt in een andere tabel dan die waarnaar het formulier wijst.

Als ik een tabel maak in Base (Gegevensbron) met b.v. Klantnummers en de
klantnamen, kan ik één van deze items in een keuzelijst plaatsen.
Alleen, het klikken op Klantnummer resulteert niet in een nummer,
geplaatst in een cel. In Eigenschappen Keuzelijst is het item:
“Gekoppelde cel” niet actief, terwijl dit toch eigenlijk zou moeten.
Ik kan dus ook niet het klantnummer koppelen aan de naam.
Hoe kan ik dat oplossen?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.