Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Pieter,

Zoals het zich tot nu toe laat aanzien lijkt het erop dat het probleem met het Libreofficemenu bij mij is opgelost nadat ik het volgende heb gedaan,

1.

   In de Terminal alle Libreoffice software verwijderd met het commando
   "sudo apt-get remove libreoffice-core"

2.

   Met het Ubuntu softwarecentrum het Libreoffice opnieuw geïnstalleerd.

Wat opvalt is dat het menu, wat eerst op de bovenste regel stond, nu op de tweede regel staat en in een kleinere lettergrootte.

In bijlage "menu Libreoffice.odt" daarvan twee schermafdrukken.

Met vriendelijke groet,
Willem

Op 14-11-12 17:42, pieter kristensen schreef:
Ik had het ook. Ik ben gaan zoeken. Het is een echte "bug" https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libreoffice/+bug/1074528 .En hij is ook al geconfirmed. Dit (UBUNTU_MENUPROXY= libreoffice) is helemaal geen echte oplossing. Het werkt tijdelijk ondervind ik. Na een nieuwe start van LO is het vaak weer fout. Dan moet de truck opnieuw. Je kan het gewoon terwijl LO "aan" is. Dan werkt het altijd.

Op 14-11-12 15:50, schreef Willem76:
Hallo Pieter,

Hartelijk dank voor de uitleg. Natuurlijk is het zo dat op dit moment de storing zich niet voordoet. Zodra dat het geval is ga ik deze Terminal truc toepassen.

Met vriendelijke groet,
Willem
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.