Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Anton,

Als je de CD/DVD stations alleen gebruikt om backups te maken, kun je ook
overwegen een externe harde schijf aan te schaffen. Voordelen: je hoeft gen
cd's/DVD's  meer te branden, een harde schijf is veel groter.
Je kunt ook overwegen één nieuw CD/DVD station te laten inbouwen om daar
CD's en DVD's in te kunnen laden, en een externe harde schijf erbij te
nemen.

't Is maar een bescheiden advies.


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 14 november 2012 13:03 schreef Anton Doove <anton.doove@gmail.com> het
volgende:

(knip)

   Dit is de voorlopige planning op mijn PC die ik voor dat doel wel even
een paar dagen kwijt zal zijn,want ook de CD-lades in mijn PC-toren werken
niet meer zoals dat hoort.
   Mijn toren zal dus ook weer worden voorzien van 2 nieuwe
CD/DVD-stations,want anders kan ik ook geen backups meer maken van mijn
 bestanden voor externe opslag.-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.