Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo,

Ik heb recent de nieuwste (beta)versie van Thunderbird geinstalleerd (engelse versie). Heeft geleid tot de volgende problemen: 1) bij het aanklikken van een (nieuw) bericht wordt dit direct geopend in een nieuwe tab; 2) het sluiten van deze nieuwe tab is niet mgelijk door het kruisje rechtsboven aan te klikken, maar alleen door met de rechtermuisknop de keuze "Sluiten tab" te kiezen; 3) het openen van de scrollmenu's boven aan (bijvoorbeeld Help) werkt niet meer. De betreffende keuze begint te flikkeren maarik krijg geen opties te zien.
Wie weet een oplossing?

Met vriendelijke groet,
René de Klein


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.