Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Leo*. Als ik dit pad oproep wat jij noemt krijg ik te zien wat op de bijlage staat en nu net kreeg ik de melding dat mijn Java versie 7 *defect* blijkt te zijn. Van Libre Office heb ik tocht echt wel versie 3.5.6.2,waarvan ik aanneem dat deze de meest recente versie is. Die defecte Java kreeg ik niet geheel verwijderd uit de map.

Als ik de nieuwe wil downloaden in die map,hoop ik dat het restant van de oude niet zal hinderen,maar misschien weet iemand anders wel de oplossing. Ik dank je alvast voor je reacties en ik groet je vriendelijk. /*Anton Doove.*/

Op 20-9-2012 20:45, Leo Moons schreef:
Extra > Opties > LibreOffice > Java oproept?


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.