Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Anton,

Zie mijn vorige antwoord op uw mail:

"Deze mailinglijst ondersteund inderdaad geen bijlages. Het beste wat je doet is: uploaden naar een website en de link met de mail meesturen. Eén website (van de duizenden) waarop je terecht kan is bijvoorbeeld: http://uploadplaatjes.nl/
"

Wat je doet in Thunderbird is volledig correct, en je bijlage wordt verzonden naar de mailinglijst. Echter haalt de mailinglijst je bijlage er af, omdat dit niet ondersteund wordt. Zo komt het dat jij je bijlage wel verstuurd, maar wij geen bijlage aankrijgen. Dit geldt voor iedereen en alle bestanden.

Groet,
Joren

Op 21/09/12 17:21, Anton Doove schreef:
*Beste Paul.* Ik mail met Thunderbird en daarmee kan ik wel degelijk bijlagen meesturen.want in het mailhoofd staat wel degelijk *Bijlage* en er staat een paperclipsje afgebeeld. Het is mij dus niet bekend waarom jij die bijlage niet aantreft. Die staat als het goed is in de rechterhoek van mijn mail. Je reactie zie ik later wel.

 Ik groet je vriendelijk. /*Anton Doove.*//*


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.