Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Anton,

Even rechtzetten, Kees en ik zijn de vertalers, uit het Engels, van hoofdstuk "Webpagina's maken" en niet de auteurs. We testen wel degelijk de instructies die we vertalen en gezien het bij mij wel lukte was er voor mij niets aan de hand. Helaas wil dat nog niet zeggen dat ik ook de oplossing als het niet werkt.
Ik zal je proberen op weg te helpen:
Wat krijg je te zien als je Extra > Opties > LibreOffice > Java oproept?
Op pagina 17 van hoofdstuk 2 LibreOffice instellen, kan je hier wat meer over lezen. Als Je niets te zien krijgt lijkt het mij dat Java niet (goed) werd geïnstalleerd.
Helaas weet ik weinig of niets van Java om je verder te helpen.

Hopelijk helpt het je toch wat verder.

Vriendelijke groeten,

Leo

Op 20-09-12 11:19, Anton Doove schreef:
*Beste Mensen. *Gisteren vroeg ik om de link naar Java JRE omdat ik dit nodig heb voor het bouwen van een site met Libre Office,maar daarover ontving ik nog geen reacties. /Is het mogelijk dat iemand mij vandaag die link kan mailen?/ Anders kan ik niet aan de gang met die sitebouw volgens de handleiding die ik gisteren of eergisteren ontving.

Toen ik gisteren en vandaag volgens de handleiding in write wou starten na klikken op "Bestand>Assistenten>Webpagina,kreeg ik de melding dat ik eerst de Java JRE dien te downloaden en installeren,dus ik klikte ook op OK,maar er gebeurde niets. Dat klopt dus niet. Ook werd er in die handleiding geen link vermeld naar JavaJRE.

Ik weet dus niet welke versie ik daarvan nodig heb en kan derhalve niet zelf gaan zitten zoeken. /Kan de auteur Leo Moons hierop reageren? /Dan weet ik tenminste wel meer.
Bijvoorbaat mijn vriendelijke dank en groeten. /*Anton Doove.*/--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.