Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hoi Rob,

Rob Snelders wrote (16-08-12 22:24)
Kan je uitleggen hoe je hierbij komt?

Probeer je mij? Mogelijk heb ik me vergist en je ten onrechte beschuldigd... Sorry dan!

Als ik probeer komt er bij mij
gewoon Toevoegen te staan. Ik weet hier niks van.

Ik meen dat jij de functie had geïmplementeerd dat er bij het beschikbaar zijn van slechts één woordenboek in het contextmenu niet een extra submenu verschijnt.
(En ik weet het zeker als in naar de pagina met nieuwe functies kijk:
  http://nl.libreoffice.org/download/3-6-nieuwe-functies-en-verbeteringen/
  fdo#40778 )

En ik meen ook dat er een situatie was waarbij Add niet vertaald werd. Dus dat het niet alleen in het Nederlands maar ook in andere talen een probleem was. Dus ik meende het mailtje van Paul te kunnen plaatsen. Misschien heb jij die bug gemist?

vr. groeten,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.